A BIZTOSÍTÁSKÖTÉS MÓDJAI

A biztosítási szerződésünket megköthetjük:

  • interneten,
  • személyesen a biztosítók ügyfélszolgálati irodájában vagy
  • biztosításközvetítőknél, akikkel személyesen vagy esetenként online platformon keresztül is lehetséges a szerződéskötés.

Ha segítségre van szükségünk a legmegfelelőbb biztosítási konstrukció kiválasztásához, a következő biztosításközvetítőket vehetjük igénybe:

  • biztosítási alkusz,
  • biztosítási ügynök,
  • többes biztosítási ügynök.

A biztosítási piac szereplői eltérő jogokkal és felelősségi körökkel rendelkeznek aszerint, hogy egy vagy több biztosítót képviselnek, vagy biztosítóktól függetlenül a piac teljes kínálatát figyelembe véve működnek.

A biztosítási piac szereplői

Az alkusz az ügyfél megbízásából eljáró független biztosításközvetítő. Nem képviseli egy biztosító érdekeit sem, de jellemzően attól a biztosítótársaságtól jogosult jutalékra, amely az alkusz közvetítésével létrejött szerződésben a biztosítási kockázatot elvállalja. Az alkusz részt vehet a biztosítási kockázat felmérésében, a szerződő szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek teljesítésében és lebonyolításában való közreműködésre is jogosult. A független biztosításközvetítő kötelessége, hogy ügyfelei részére mindig a számukra legkedvezőbb konstrukciót javasolja. Amennyiben ettől a gyakorlattól eltér, az nemcsak etikátlan, de jogszabályi rendelkezésekbe is ütközik.

Az ügynök a biztosító megbízásából eljáró nem független, azaz függő biztosításközvetítő. Egy adott biztosító termékét mutatja be, és az őt megbízó biztosítótól jutalékot kap a megkötött szerződések után. A törvény értelmében ügynöki tevékenység csak felsőfokú végzettséggel, vagy külön jogszabályban meghatározott szakképzettséggel rendelkezők végezhetnek. Az ügynök annak a biztosítónak a legkedvezőbb szolgáltatását ajánlja, amelynek a megbízásából eljár.

A többes ügynök több biztosító megbízásából eljáró, egymással versenyző, azaz azonos szolgáltatásokat nyújtó termékeket (pl. CASCO biztosítások) közvetítő függő biztosításközvetítő. Több biztosítót képvisel, és azok biztosítási termékeiről ad tájékoztatást. Attól a biztosítótársaságtól kap jutalékot, amellyel közvetítésnek köszönhetően ügyfele szerződéses viszonyba kerül.