GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSI KONSTRUKCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

HA MI OKOZUNK KÁRT

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról (KGFB) - általános információk

A biztosítás célja, hogy a velünk szerződésben álló biztosító megtérítse az általunk esetlegesen okozott kárt a másik – károsult – félnek. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény alapján minden gépjármű üzemben tartója (általában tulajdonosa) köteles gépjármű-felelősségbiztosítást kötni, és annak díját fizetni.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nem választható biztosítási forma, mindenkinek meg kell kötnie, aki valamilyen gépjárművel rendelkezik.

Bár sokan nem keresik a különbséget az egyes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások kapcsán, érdemes körültekintően tájékozódni a biztosítótársaságok kínálatáról és a kiegészítésként megrendelhető szolgáltatásokról. Míg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalmi elemeit törvény szabályozza, a külön díjazás ellenében hozzá köthető kiegészítők változóak lehetnek, valamint különbözhet a kárrendezés folyamata és az ügyfélkezelés módja is.

Mikor kell foglalkozni a KGFB-szerződéssel?

BIZTOSÍTÓVÁLTÁS ESETÉN

Biztosítóváltásra évente egyszer van lehetőség, melynek első lépése, hogy a meglévő szerződésünket felmondjuk, amelyre vonatkozó szabály, hogy a szerződő felek bármelyike, a biztosítási időszak utolsó napját legalább 30 nappal megelőzően, a biztosítási szerződést írásban, indoklás nélkül felmondhatja. Ezt megelőzően – a biztosítási időszakon belül – a szerződés csak a felek közös megegyezésével szüntethető meg. Ezt követően szükséges kiválasztani azt a biztosítót, akivel szerződést szeretnénk kötni, és a szerződést – még az előző szerződés megszűnését megelőzően – meg kell kötni. A megkötött új biztosítási szerződés a korábbi szerződés megszűnését követő napon lép hatályba, azaz az ezt követően okozott esetleges károk tekintetében már az új biztosító áll helyt helyettünk.

ÚJ AUTÓ VÁSÁRLÁSA ESETÉN

Az új autó tulajdonjogának átszállását követően kötelező megkötni a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést.

AUTÓ ELADÁSA ESETÉN

Adásvétel esetén a régi tulajdonos (üzemben tartó, szerződő) kötelessége, hogy az adásvételi szerződést eljuttassa a vele szerződéses viszonyban álló biztosítóhoz, amely az adásvétel időpontjáig számított, időarányosan visszajáró díjrész összegét visszautalja a szerződő részére. A biztosítási szerződés a tulajdonjog átruházásának napjával szűnik meg.

KGFB BIZTOSÍTÁSI KONSTRUKCIÓK

Több szolgáltató kiegészítő biztosításokat is kínál a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás mellé, mely kiegészítő biztosítások hasznos szolgáltatásokat nyújtanak nekünk. Ezeket külön díjazás ellenében vásárolhatjuk meg. Emellett ajánlatos mérlegelni a kiválasztott biztosító elérhetőségét, stabil gazdasági és tulajdonosi hátterét és az igényelhető plusz-szolgáltatásokat is.

Mivel a biztosítóknak törvényi kötelezettsége, hogy az alap kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kapcsán mindannyian ugyanazt a szolgáltatást nyújtsák, különösen ajánlatos, hogy a többi tényezőt is figyelembe vegyük az általunk preferált társaság kiválasztásakor. Így például a rugalmas ügyintézés érdekében fontos, hogy gyorsan elérjük a biztosító kapcsolattartóját. A társaság stabil gazdasági háttere biztosítja a kifizetések gördülékenységét, a lehetséges kiegészítő szolgáltatások pedig speciális igényeinkre is megoldásként szolgálnak.

Érdemes végig gondolni, hogy mely kiegészítő szolgáltatások lehetnek segítségünkre a mindennapokban, amelyeket a kötelező felelősség-biztosítás mellé kiegészítő szolgáltatásként rendelhetünk meg. Szoktunk-e például háziállattal utazni, meg tudjuk-e oldani a váratlan műszaki problémákat, mennyire jellemzőek a kátyúk a környékünkön?
Fontolóra vehetjük akár az aktív kárrendezés igénylését is. Nekünk okozott kár esetén ebben az esetben a biztosítónk megelőlegezi nekünk a javítás költségét, az összeget pedig behajtja a károkozó kötelező felelősségbiztosítóján, ekként átvállalva az ügyintézés adminisztratív terheit.

AMIT A KÖTELEZŐ NEM FIZET…

CASCO biztosítás - általános információk

Amennyiben gépjárművel rendelkezünk, számolnunk kell azzal, hogy a járműben akár nagyobb károk is keletkezhetnek, melyek javítási költsége igen magas lehet.

A CASCO biztosítási szerződés célja, hogy a tulajdonunkban levő gépjárműben baleseti jelleggel keletkezett károk helyrehozatalának költségét megtérítse, illetve eltulajdonítás esetén fedezetet biztosítson a tulajdonos kárának fedezésére, a pótlás költségeire.

A CASCO szerződésünk keretein belül többfajta biztosítási védelmet választhatunk. A teljes körű CASCO fedezetet nyújt az elemi- és tűzkárokra, töréskárokra, a lopáskárra, illetve az üvegtörésre, valamint kiegészítőként tartalmazhat poggyász-, extratartozék- és balesetbiztosítási modult, vagy akár kölcsöngépjármű-szolgáltatást is. Részleges védelmet nyújtó casco esetén a védelem csak egyes kárfajtákra terjed ki.

A CASCO szerződések díját alapvetően két tényező befolyásolja:

  • az autó új értéke
  • a választott önrész. Az önrész mértékét a szerződés egyértelműen tartalmazza. Az önrészt általában két módon határozzák meg, egy százalékos értékkel (pl.: a kár 10%-a), továbbá egy abszolút összeggel (pl.: 50.000,- Ft), amelyek közül a biztosító mindig a magasabbat vonja le a kár kifizetésekor. A biztosítás díja az önrész emelésével kedvezőbb lehet, azonban ilyenkor érdemes mérlegelni, hogy milyen kockázatot vállal a gépjármű-tulajdonos.